Telefon:

667 081 825 667 081 825

Nasza oferta

UMÓW SIĘ Z NAMI NA SPOTKANIE

KONTAKT

Ostatnie artykuły

lip 2 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Tradycyjne założenie spółki z ograniczoną ...

Istnieją dwa sposoby na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjnie poprzez zawarcie umowy spółki przed notariuszem oraz przez internet w trybie S24. Niniejszy artykuł ma na celu opisać zalety tradycyjnego założenia spółki. Podstawową zaletą jest możliwość dostosowania treści umowy spółki do indywidualnych potrzeb wspólników. Podpisując umowę spółki przed notariuszem, możemy zawrzeć w niej wiele postanowień, […]

Brak komentarzy

sty 31 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ...

W chwili zakładania spółki wszyscy wspólnicy są pełni nadziei na powodzenie przedsięwzięcia. Jednak czasami po prostu się nie udaje. Co wtedy? Co zrobić, aby wyklarować swoją sytuację w sferze aktywności gospodarczej? Kodeks spółek handlowych reguluje kilka możliwych wyjść z tego stanu rzeczy. Jednym z nich jest powództwo o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z […]

Brak komentarzy

paź 23 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ...

Obniżenie kapitału zakładowego jest procedurą, która może być zastosowana przez wspólników w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej lub przesunięcia części kapitału zakładowego na przykład do kapitału zapasowego lub rezerwowego. Obniżenie kapitału zakładowego może być również skutkiem umorzenia udziałów. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki, która jest dokonywana na podstawie […]

Brak komentarzy

lip 13 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ...

Zarząd lub wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chcąc zebrać dodatkowe środki finansowe na jej funkcjonowanie, mają do wyboru kilka możliwości. Jedną z nich jest podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmianę umowy spółki, wtedy konieczne jest podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników, lub na mocy dotychczasowych postanowień umowy, lecz aby skorzystać z tej […]

Brak komentarzy

maj 29 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Powództwo spółki przeciwko członkom zarządu ...

We wcześniejszym wpisie została omówiona instytucja powództwa przeciwko członkom zarządu, które mogą wytoczyć osoby trzecie, np. wierzyciele spółki, natomiast niniejszy wpis będzie dotyczył powództwa, które sama spółka może wytoczyć przeciwko członkom zarządu. Artykuł 293 § 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną […]

Brak komentarzy

kw. 23 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Powództwo o rozwiązanie spółki spółka jawna ...

We wcześniejszym wpisie została opisana instytucja powództwa  o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast w niniejszym wpisie chcemy przedstawić wyjście z sytuacji, gdy wspólnicy spółki jawnej z powodu konfliktów nie widzą możliwości dalszego wspólnego prowadzenia spółki, lecz jednocześnie nie mogą dojść do porozumienia co do zakończenia jej działalności. W ww. sytuacji na podstawie art. […]

Brak komentarzy

kw. 5 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną ...

Zakładając spółkę wspólnicy skupiają się na tym, aby jak najszybciej i najefektywniej rozwinąć działalność, która będzie przynosiła zyski. Rzadko myślą o sytuacjach, gdy pomiędzy nimi dojdzie do sporów, które uniemożliwią im dalsze wspólne prowadzenie spółki. Kodeks spółek handlowych reguluje jednak instytucję wyłączenia wspólnika ze spółki na drodze sądowej. Wspólnicy mogą wnieść pozew o wyłączenie danego […]

Brak komentarzy

sty 22 / Dodane przez Prawnik Spółki Poznań

Umowa spółka jawna prawnik Poznań

Pierwszą czynnością, którą dokonać muszą wspólnicy chcący założyć spółkę jawną, jest podpisanie umowy. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Artykuł 25 kodeksu […]

Brak komentarzy
Zobacz więcej