Telefon:

667 081 825 667 081 825

Prawo spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu prawa handlowego, zakładania i przekształceń podmiotowych spółek, a także obsługi prawnej przedsiębiorców. oraz reprezentowania klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i gospodarczych. Kontakt: ul. Wielka 21 wej. A lok. D, 61-775 Poznań, telefon: 667 081 825, e-mail: kancelaria@radcaprawny-annaszewczyk.pl

  • Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk świadczy usługi z zakresu prawa spółek handlowych.
  • Pomagamy klientom w wyborze optymalnej dla nich formy działalności, a także w ukształtowaniu stosunków prawnych wewnątrz spółki przy uwzględnieniu ich potrzeb i preferencji poprzez sporządzanie projektów umów spółek i statutów oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie założenia i rejestracji spółki, m. in. uchwał organów spółek.
  • Reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami w postępowaniach dotyczących zarejestrowania spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Pomagamy klientom również w przeprowadzaniu procesów łączenia, podziału i przekształcenia spółek.
  • Kancelaria poza zakładaniem spółek zajmuje się świadczeniem usług w sprawach zbywania udziałów lub akcji w spółkach oraz powództw uregulowanych w kodeksie spółek handlowych, m.in. związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek i odpowiedzialnością członków zarządu.