Telefon:

667 081 825 667 081 825

Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk zapewnia klientom doradztwo prawne w zakresie umów prawa cywilnego oraz reprezentacji w sądzie i przed organami administracji. Kontakt: ul. Wielka 21 wej. A lok. D, 61-775 Poznań, telefon: 667 081 825, e-mail: kancelaria@radcaprawny-annaszewczyk.pl

  • Nasza Kancelaria świadczy usługi profesjonalnego sporządzania projektów umów, np. umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy najmu lub umowy pożyczki.
  • Doradzamy naszym klientom, w jaki sposób powinni zabezpieczyć swoje interesy, m. in. poprzez wpisanie w umowach odpowiednich postanowień dotyczących np. wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy lub kar umownych. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” proponujemy klientom rozwiązania, które zapobiegną problemom w przyszłości. Takiej ochrony nie zapewniają wzory umów dostępne w internecie, ponieważ nie uwzględniają one indywidualnych potrzeb klientów i nie przewidują optymalnych środków prawnych.
  • Przeprowadzamy dla naszych klientów analizy gotowych umów w zakresie zapewnienia klientowi ochrony jego praw i roszczeń.
  • Kompleksowe usługi Kancelarii to także reprezentacja przed sądami i urzędami. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, m. in. o zapłatę, w sprawach dotyczących ochrony wierzycieli poprzez podważanie ważności czynności prawnych dłużników zbywających swój majątek, w sprawach dotyczących rękojmi czy w sprawach dotyczących odzyskiwania nieruchomości, a także w trakcie postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego.
  • Kancelaria prowadzi również sprawy o odszkodowania za czyny niedozwolone, m. in. błędy medyczne, odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC oraz odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
  • Zapewniamy klientom doradztwo prawne pomagając im prowadzić negocjacje i postępowania przedsądowe.
  • Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny i szukamy rozwiązań prawnych najefektywniej zaspokajających jego potrzeby oraz oczekiwania, a także chroniących jego interesy.