Telefon:

667 081 825 667 081 825

Prawo administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk zajmuje się reprezentowaniem klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Kancelaria świadczy usługi dotyczące pomocy prawnej m. in. z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, gospodarowania odpadami, procesów inwestorskich, w tym tzw. decyzji środowiskowych. Kontakt: ul. Wielka 21 wej. A lok. D, 61-775 Poznań, telefon: 667 081 825, e-mail: kancelaria@radcaprawny-annaszewczyk.pl

  • Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk zajmuje się reprezentowaniem klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
  • Kancelaria świadczy usługi dotyczące pomocy prawnej m. in. z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, gospodarowania odpadami, procesów inwestorskich, w tym tzw. decyzji środowiskowych.
  • Zapewniamy doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Pomagamy naszym klientom poruszać się w gąszczu regulacji prawnych, chroniąc ich interesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.