Telefon:

667 081 825 667 081 825

Prawo spadkowe i rodzinne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań związanych z prawem spadkowym i rodzinnym, dbając o ochronę interesów naszych klientów i zapewniając im komfort wsparcia prawnego. Kontakt: ul. Wielka 21 wej. A lok. D, 61-775 Poznań, telefon: 667 081 825, e-mail: kancelaria@radcaprawny-annaszewczyk.pl

  • Świadczymy usługi związane ze sporządzaniem pism procesowych oraz reprezentacją klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach rozwodowych, sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego, sprawach o alimenty, sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.
  • Doskonale znamy delikatną specyfikę spraw rodzinnych, dlatego dokładnie analizujemy każdy przypadek, proponując naszym klientom indywidualne rozwiązania, najlepiej odpowiadające ich potrzebom.
  • Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań związanych z prawem spadkowym, m. in. postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku czy spraw o zachowek.
  • Prawo spadkowe reguluje wiele możliwych rozwiązań i środków prawnych, które mają na celu ochronę praw spadkodawców i spadkobierców. Nasza Kancelaria doradza klientom nie tylko w zakresie wyboru odpowiednich środków, ale także reprezentuje ich w procesie dochodzenia ich praw.