Telefon:

667 081 825 667 081 825

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk reprezentuje oraz doradza pracodawcom i pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy. Sporządzamy projekty umów, na podstawie których jest świadczona praca i inne usługi. Reprezentujemy naszych klientów w sądach i przed organami administracji. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Kontakt: ul. Wielka 21 wej. A lok. D, 61-775 Poznań, telefon: 667 081 825, e-mail: kancelaria@radcaprawny-annaszewczyk.pl

  • Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk świadczy usługi związane m. in. ze sporządzaniem projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.
  • Ze względu na bogatą praktykę i doświadczenie w sposób efektywny przygotowujemy dla naszych klientów rozwiązania, które uchronią ich przez problemami w przyszłości, m.in. w zakresie odpowiedzialności pracowników, zakazu konkurencji pracowników i obowiązków pracodawcy. Prowadząc wiele spraw z zakresu prawa pracy, wiemy dokładnie, jakie błędy popełniają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, a zatem wiemy również jak ich przed nimi ustrzec.
  • Kancelaria zapewnia również pomoc prawną w sporach przed sądami pracy, reprezentując klientów oraz sporządzając projekty pism procesowych.
  • Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców.
  • Prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, np. o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, o podstawę wymiaru składek oraz sprawy o świadczenia z ZUS, reprezentując klientów w sprawach odwołań od decyzji ZUS, ale również doradzając im rozwiązania prawne, które zapobiegną negatywnym konsekwencjom ze strony organu rentowego. Nasza bogata praktyka w sprawach ubezpieczeń społecznych pokazuje, że czasami nieświadomi przedsiębiorcy lub osoby fizyczne podejmują działania, które mają później złe skutki w postaci m.in. naliczenia przez ZUS zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Z tego warto skorzystać z pomocy naszej Kancelarii, aby poznań możliwe zagrożenia i dostępne rozwiązania.